O festivalu

Festivalom samoorganizovanja, koji će se odvijati krajem avgusta i početkom septembra (21.08 - 07.09.2011) u Novom Sadu, želimo da poboljšamo i razvijemo strategije samoorganizovanja. Cilj nam je suočavanje sa problemima kao što su diskriminacija, seksizam, ejdžizam, rasizam, homofobija, konzumerizam i eksploatacija.


Program festivala se sastoji iz 4 dela:


Festival će se održati u Omladinskom centru CK13 (Vojvode Bojovića 13, Novi Sad, www.ck13.org), mestu u kojem se grupe ljudi već 5 godina, bave samoorganizovanjem, aktivizmom, feminizmom, antifašizmom, LGBT, kao i mnogim drugim temama.

logo

Festival će organizovati pojedinci iz Novom Sada koji su zainteresovani za podizanje nivoa samoorganizovanosti i aktivizma u Novom Sadu. U organizaciju festivala biće uključene različite grupe i kolektivi: kolektiv Infoteke, aktivisti Otvorene kuhinje, video-aktivistička grupa, grupa Besplatne radnje i Novosadska lezbejska organizacija (NLO).

Lokalni tim aktivističke kuhinje spremaće fantastičnu hranu za sve učesnike, a za učesnike koji nisu iz Novog Sada biće organizovan i smeštaj.